Fair
Art Taipei 2012
Taipei World Trade Center, Taipei
November 9 - 12, 2012
Li Chao
Li Rui
Yang Xun
Zhai Liang
Zhang Tianjun
Zhang Ya
Zhao Yiqian